Par Krone grupu Pakalpojumi Pieredze Eksports Kontakti

Ventspils bibliotēkaPar KRONE

Uzņēmums KRONE savu darbību ir sācis 1995.gadā un sākotnēji klientiem piedāvāja PVC logu un durvju ražošanu un montāžu sadarbībā ar REHAU. Kopš 1999.gada KRONE ir attīstījis arī alumīnija stikloto būvkonstrukciju projektēšanas, izgatavošanas un montāžas virzienu, sadarbībā ar sistēmu piegādātājiem SCHUCO un WICONA.

2000.gadā tika uzsākts stikloto konstrukciju un montāžas eksports uz Īslandi, kam vēlāk sekoja projekti arī Zviedrijā, Beļģijā, Dānijā un Norvēģijā.

2001.gadā KRONE viena no pirmajiem nozarē Latvijā ieviesa uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001:2000 standartam.

2005.gadā KRONE ieņem līderpozīciju stikloto alumīnija būvkonstrukciju ražotāju vidū (pēc „SCHUCO Latvija” datiem), realizējot apjomīgus projektus gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Palielinoties pieprasījumam un attīstoties projektu tehniskajiem risinājumiem tiek pieņemts lēmums par ražotnes un biroja telpu paplašināšanu, kā rezultātā 2006.gadā tiek atklāta jauna ražotne ar atsevišķām tehnoloģiskajām līnijām logu, durvju un fasāžu elementu izgatavošanai.

Kopš 2009.gada, sekojot aktualitātēm pasaules būvniecības praksē, arī KRONE pievēršas enerģiju taupošu un enerģiju ģenerējošu sistēmu pielietošanai ēku norobežojošajās konstrukcijās, piedāvājot konstrukciju risinājumus ar labākiem siltumizolācijas rādītājiem un sistēmas, kas izmanto saules enerģiju.

Sadarbībā ar sistēmu piegādātājiem un stikla ražotājiem, KRONE speciālisti var piedāvāt komplicētus risinājumus dažādas sarežģītības projektiem, nodrošinot inovatīvu produktu izmantošanu projekta mērķu sasniegšanai.

KRONE darbiniekiem regulāri notiek apmācības pie sistēmu piegādātājiem, lai klientiem nodrošinātu kvalitatīvus produktus un pakalpojumus.

SIA "KRONE IB" darbības sfēra:

Stikloto būvkonstrukciju tehniskā risinājuma izstrāde, izgatavošanas vadība, montāža un apkalpošana.

SIA "KRONE IB" mērķis:

Radīt un uzturēt tādu uzņēmuma kultūru un darba vidi, kas veicinātu darbiniekus ierosināt ieviest jaunus risinājumus, kas nodrošinātu arvien pilnīgāku mūsu klientu prasību apmierināšanu.

SIA "KRONE IB" politika:

Mūsu kvalitātes politika ir izveidot un saglabāt visā mūsu biznesa struktūrā procedūru sistēmu, kas atbilst ISO 9001:2015 prasībām.

Mūsu vislielākā uzmanība tiek veltīta klientu sūdzību un pretenziju izskatīšanai. Mēs apņemamies darīt visu iespējamo, lai kļūdas mūsu darbā novestu līdz minimumam.

SIA KRONE IB darbiniekiem un partneriem mūsu kvalitātes politika ir saprotama un tā tiek pastāvīgi īstenota. Paralēli notiek nepārtraukts kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanas process, lai, izzinot esošās un potenciālās problēmas, analizētu to cēloņus un veiktu darbības šo cēloņu novēršanai. Tādējādi nepārtraukti uzlabotu uzņēmuma veiktspēju. Uzņēmums nepārtraukti rūpējas par darbinieku kompetences paaugstināšanu.

Mēs vēlamies būt ētiski un atbildīgi darba devēji, rūpējoties par savu darbinieku labklājību, drošību un personīgo attīstību. Mēs vēlamies dot pozitīvu ieguldījumu kā sabiedrības kopumā, tā valsts interesēs.

Mēs apzināmies Kvalitātes vadības sistēmu kā līdzekli, ar kura palīdzību nepārtraukti novērtēt un veikt uzlabojumus tam, kā mēs darbojamies.

Mēs zinām, ka katra darbinieka radošais devums ir veidojis un turpina veidot KRONE veiksmes stāstu.

SIA "KRONE IB" misija:

MĒS PALĪDZAM CILVĒKIEM VISĀ PASAULĒ PIEPILDĪT VIŅU SAPŅUS PAR LABĀKU DZĪVI!